Onderzoekers zijn er, op initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam, in geslaagd om met behulp van artificial intelligence (AI) de diagnose ‘glaucoom’ 35% beter te stellen.

Glaucoom is een oogziekte die het gezichtsvermogen onherstelbaar aantast, soms zelfs leidend tot blindheid. Behandeling kan alleen zorgen dat het oog in het beste geval niet verder achteruitgaat. De ziekte is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van onomkeerbare blindheid. Glaucoom is ook vrij goed te behandelen. In een vroeg stadium de ziekte diagnosticeren is dan ook belangrijk. En daar zit hem vooral het probleem; zelfs in een ontwikkeld en rijk land als Nederland wordt in slechts 50% van de gevallen de juiste diagnose ‘glaucoom’ gesteld en wordt een passende behandeling opgestart.

Onderzoekers hebben nu een algoritme ontwikkeld waarmee niet-glaucoomspecialisten even goed glaucoom kunnen diagnosticeren als glaucoomspecialisten.

Read more at oogziekenhuis.nl